Om

Jan Rosén
VD, Företagsläkare
Specialist i Företagshälsovård, Obstretrik och Gynekologi

  • Arbetat på olika sjukhus i Stockholm som Gynekolog och förlossningsläkare
  • Arbetat på olika företagshälsovårdscentraler i Stockholm
  • Arbetat hos Gemeralläkaren,  Förvarsmakten
  • Nu också pensionär

 

  • Utvecklat TEAM FHV, ett journalsystem för företagshälsovård